คณะผู้บริหาร


ชื่อ - สกุล

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0981484229

ชื่อ - สกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0843917457

ชื่อ - สกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0849551762

ชื่อ - สกุล

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0877326072

ชื่อ - สกุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0895149414

สมาชิกสภาเทศบาล

ชื่อ - สกุล

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ

นายคำพล ยาตาแสง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ

ชื่อ - สกุล

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาคำ

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

ชื่อ - สกุล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน