นายนรินทร์ บุญที

ปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 084-0599288

 


นางณิศรา ทองโคตร

รองปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 093-3209745

  


นายธวัชชัย บึงมุม

รองปลัดเทศบาล 

เบอร์มือถือ 089-8409763

   

นางสาวกรรณิกา ศิริอุดม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 097-3189836


นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์

นิติกร

เบอร์มือถือ 084-4289134


จ่าเอกทรงศักดิ์ หลานวงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์มือถือ 095-1915598


นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์มือถือ 087-7741091


ชื่อ - สกุล

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์มือถือ xxxxxxxxxx


นางสาวสายชล อันทะชัย

นักพัฒนาชุมชน

เบอร์มือถือ 0840864136


นางสาวอภิญญา ฤทธิยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์มือถือ 0986395256


ชื่อ - สกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์มือถือ xxx-xxxxxxx


นางสาวไอยวริญท์ สิงห์ศักดา

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์มือถือ 094-5244699


นายทรงวุฒิ พิศพล

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

เบอร์มือถือ 087-2345724


ชื่อ - สกุล

พนักงานจ้าง


นางสาวกรรณิการ์ ขามภะรา

พนักงานจ้าง


นางสาวรุ่งทิวา หลาบหนองแสง

พนักงานจ้าง


นางสาวเกศรา วงษ์ดี

พนักงานจ้าง


นายบริวัตร ยงค์เพชร

พนักงานจ้าง


นายนุกุล ชัยเจริญ

พนักงานจ้าง


นายวิรัตน์ ยาตาแสง

พนักงานจ้าง


นายคำปุน โนนทิง

พนักงานจ้าง


นางสาวรัศมี อิ่มสง่า

พนักงานจ้าง


นายธวัชชัย ใจรังกา

พนักงานจ้าง


ชื่อ - สกุล

พนักงานจ้าง


นายณัฐพล โพธิ์จันทร์

พนักงานจ้าง


นายวิชัย ภูมิพันธ์

พนักงานจ้าง


นายไพบูลย์ จันทร์โสม

พนักงานจ้าง


นายสามารถ จิตเอื้อ

พนักงานจ้าง


นายอรรถพล บึงมุม

พนักงานจ้าง


นายวันชัย มหาหิงษ์

พนักงานจ้าง


นายสมจิต ถาอ่อนสี

พนักงานจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

202844
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
170
648
2213
175157
16048
18933
202844

Your IP: 162.158.162.252
2022-05-25 07:22