นายนรินทร์ บุญที

ปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 084-0599288

 


นางณิศรา ทองโคตร

รองปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 093-3209745

  


นายธวัชชัย บึงมุม

รองปลัดเทศบาล 

เบอร์มือถือ 089-8409763

   

นางสาวกรรณิกา ศิริอุดม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 097-3189836


นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์

นิติกร

เบอร์มือถือ 084-4289134


จ่าเอกทรงศักดิ์ หลานวงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์มือถือ 095-1915598


นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์มือถือ 087-7741091


นางปิยพรรณ ชัยนิคม

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์มือถือ 0866305114

ชื่อ - สกุล

นักพัฒนาชุมชน

เบอร์มือถือ -


ชื่อ - สกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์มือถือ -


นายปณุชิต ชัยนิคม

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์มือถือ 081-9624661


นางสาวกัญจน์กมล จั่นเพ็ชร์

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์มือถือ 062-4546491


นายทรงวุฒิ พิศพล

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล


นางสาววรรณภา จันทร์โสม

พนักงานจ้าง


นางสาวกรรณิการ์ ขามภะรา

พนักงานจ้าง


นางสาวรุ่งทิวา หลาบหนองแสง

พนักงานจ้าง


นางสาวเกศรา วงษ์ดี

พนักงานจ้าง


นายบริวัตร ยงค์เพชร

พนักงานจ้าง


นายนุกุล ชัยเจริญ

พนักงานจ้าง


นายวิรัตน์ ยาตาแสง

พนักงานจ้าง


นายคำปุน โนนทิง

พนักงานจ้าง


นางสาวรัศมี อิ่มสง่า

พนักงานจ้าง


นายธวัชชัย ใจรังกา

พนักงานจ้าง


นางสาวอรอนงค์ ดรจันทร์ใต้

พนักงานจ้าง


นายณัฐพล โพธิ์จันทร์

พนักงานจ้าง


นายวิชัย ภูมิพันธ์

พนักงานจ้าง


นายไพบูลย์ จันทร์โสม

พนักงานจ้าง


นายสามารถ จิตเอื้อ

พนักงานจ้าง


นายอรรถพล บึงมุม

พนักงานจ้าง


นายวันชัย มหาหิงษ์

พนักงานจ้าง


นายสมจิต ถาอ่อนสี

พนักงานจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

088567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
257
484
257
64611
12399
13273
88567

Your IP: 162.158.167.222
2021-10-24 12:49