นายนรินทร์ บุญที

ปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 084-0599288

 


นางณิศรา ทองโคตร

รองปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 093-3209745

  


นายธวัชชัย บึงมุม

รองปลัดเทศบาล 

เบอร์มือถือ 089-8409763

   

นางสาวกรรณิกา ศิริอุดม

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เบอร์มือถือ 097-3189836


นายบัณฑิต โพธิ์พยัคฆ์

นิติกร

เบอร์มือถือ 084-4289134


จ่าเอกทรงศักดิ์ หลานวงษ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เบอร์มือถือ 095-1915598


นางสาวจุฑารัตน์ แสนนามวงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

เบอร์มือถือ 087-7741091


นางปิยพรรณ ชัยนิคม

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์มือถือ 086-6305114

ชื่อ - สกุล

นักพัฒนาชุมชน


นางอภิญญา ฤทธิยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เบอร์มือถือ 098-9951356


นายปณุชิต ชัยนิคม

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์มือถือ 081-9624661


นางสาวกัญจน์กมล จั่นเพ็ชร์

เจ้าพนักงานธุรการ

เบอร์มือถือ 062-4546491


นายอำนาจ สิงห์คำ

พนักงานจ้าง


นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก

พนักงานจ้าง


นางสาววรรณภา จันทร์โสม

พนักงานจ้าง


นางสาวทัศนีย์ ลุนพรหม

พนักงานจ้าง


น.ส.กรรณิการ์ ขามภะรา

พนักงานจ้าง


ชื่อ - สกุล

พนักงานจ้าง


นางสาวนุชจรี เจริญสุข

พนักงานจ้าง


นางพานทอง มะลิซ้อน

พนักงานจ้าง


นายบริวัตร ยงค์เพชร

พนักงานจ้าง


นายธนากร กลางหล้า

พนักงานจ้าง


นายอรรถพล บึงมุม

พนักงานจ้าง


นายสมจิต ถาอ่อนสี

พนักงานจ้าง


นายคำพันธ์ สิงห์น้อย

พนักงานจ้าง


นายสามารถ จิตเอื้อ

พนักงานจ้าง


นายคำอ้วน สิงห์น้อย

พนักงานจ้าง


นายวันชัย มหาหิงส์

พนักงานจ้าง


นายวิรัตน์ ยาตาแสง

พนักงานจ้าง


นายคำปุน โนนทิง

พนักงานจ้าง


นางพรพรรณ พลเสนา

พนักงานจ้าง


น.ส.รุ่งทิวา หลาบหนองแสง

พนักงานจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

030445
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
404
498
6752
6041
4405
30445

Your IP: 44.192.21.182
2021-06-14 03:11