ข้อมูลทั่วไป

     ตําบลนาคำ ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 เมื่อ พ.ศ. 2505 โดยแยกจากตําบล   บ้านดง และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลนาคำ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 42ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และต่อมา     ปี พ.ศ. 2552 ได้รับการประกาศจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาคำ เป็นเทศบาลตําบลนาคำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง     

เทศบาลตำบลนาคำ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ห่างจากตัวอำเภออุบลรัตน์ ประมาณ 15 กิโลเมตร

และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 67 กิโลเมตร

 

พื้นที่   

เทศบาลตำบลนาคำ มีพื้นที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,714 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบบางตอนในบริเวณตะวันออกของตำบล  มีลำห้วยไหลทอดผ่านจากทิศเหนือลงทิศใต้  แต่พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ดอนภูเขาสลับเนินดินขนาดใหญ่สืบเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดเทือกเขาภูพานคำ  ซึ่งทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกและมีสภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีบ่อลูกรังกระจายตัวโดยทั่วไป พื้นที่ป่าไม้ประเภทไม้แดง เต็ง รัง พลวง ผลัดใบในฤดูแล้ง แหล่งกักเก็บน้ำประเภท ห้วย หนองน้ำ สระน้ำขนาดเล็ก การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการประกอบอาชีพเกษตร  แบ่งออกเป็น


-  ที่ดินทำการเกษตรกรรม                19,644   ไร่ 

-  ที่ดินอยู่อาศัย                          10,714   ไร่

-  ที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์            3,571   ไร่

-  ที่รกร้างว่างเปล่า                         1,785   ไร่

 

อาณาเขต  

เทศบาลตำบลนาคำ  มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลศรีสุขสำราญ  อ.อุบลรัตน์

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลสะอาด  อ.น้ำพอง และตำบลดงเมืองแอม  อ.เขาสวนกวาง

ทิศใต้         ติดต่อกับ  ตำบลบ้านดง  อ.อุบลรัตน์

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  เทือกเขาภูพานคำ รอยต่ออำเภอโนนสัง  จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

991823
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
874
1112
874
961355
22901
31909
991823

Your IP: 172.70.189.177
2024-05-19 14:46