ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ไพรทอง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสมพงศ์ ลือเรื่อง

นักวิชาการศึกษา


นางทองคำ คำอินทร์

ครู คศ.1


นางสาวอรดี ท้าวหา

ครู คศ.1


นางเพ็งมา เจริญโสภารัตน์

ครู คศ.1


นางสาวเพชรินทร์ จิตเอื้อ

ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอัญชลี สุริฉาย

ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเจนจิรา เฉียดพรมราช

พนักงานจ้าง


นางสาวพัทจิรา คำอินทร์

พนักงานจ้าง


นางศรีนวล พรมย่อง

พนักงานจ้าง


นางสาวแคทรียา มาเหล่าหนาด

พนักงานจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน