- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาคำ

- งานสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

- งานป้องกันและควบคุมโรค

- โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

- การบริหารจัดการขยะมูลฝอย/การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

- การส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

- การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการจัดการน้ำเสียในชุมชน

- การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

- การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟป่าหมอกควัน

- การส่งเสริมการผลิต การบริโภคและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

- การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

- การบริหารจัดการตลาด

- การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

- การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EIA)

- การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (SAR)

- งานวิทยากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- รางวัลที่ได้รับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

991839
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
890
1112
890
961355
22917
31909
991839

Your IP: 162.158.170.56
2024-05-19 14:52