เทศบาลตำบลนาคำ

เดิมตำบลนาคำ เป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านดง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่า เขตการปกครองตำบลบ้านดง มีพื้นที่กว้างใหญ่มีปัญหาการดูแล การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข     ไม่เหมาะที่จะพัฒนาให้ทั่วถึง อีกทั้งประชากรมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้น ขยายพื้นที่ประกอบการอย่างไม่ลดละ เพื่อให้การปกครองดูแลอย่างทั่วถึง จึงได้ขอแยกการปกครองออกจากตำบลบ้านดง เป็นตำบลนาคำซึ่งในครั้งแรกมีเขตการปกครองรวมไปถึงเขตตำบลศรีสุขสำราญด้วย ต่อมาประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดง  ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูง  ได้เสนอเรื่องขอตั้งอำเภอขึ้นโดยกำหนดบริเวณกึ่งกลางของท้องที่ ๓ ตำบล คือบริเวณที่สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัน ที่เรียกว่าพองหนีบ เป็นสถานที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งกิ่งอำเภอขึ้นโดยให้แบ่งการปกครองแยกจากอำเภอน้ำพอง และให้ตำบลบ้านดง ตำบลนาคำ และตำบลโคกสูงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภออุบลรัตน์ ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ ทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอ ตำบลนาคำได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออุบลรัตน์จนถึงปัจจุบัน  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน