แผนปฏิบัติการป้องการและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนาคำ

 รายงานการกำกับติดตามการปฏิบัติการตามแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลนาคำ

 รายงานสรุปผลข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน