5 ตุลาคม 2563

 ด้วยเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

-ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียด)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน