คณะผู้บริหาร


นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0981484229

นายนิพนธ์ แสนแก้ว

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0843917457

นายสมหมาย มหาหิงส์

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0849551762

นายอาทิตย์ แสงกลาง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0877326072

นายสำฤทธิ์ ท้าวหา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

หมายเลขโทรศัพท์ 0895149414

สมาชิกสภาเทศบาล

นายแหวน ลุนพรหม

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ

นายคำพล ยาตาแสง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาคำ

นายสุจิต เพียโคตร

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาคำ

นายติ๊ก นาไชยเวศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

นายประดิษฐ์ คลังกลาง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

นายอรุณ นาหัวนิน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

นายสมพงษ์ สิงห์น้อย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

นายอุดม เจริญศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1

นายสุพจน์ ภักดีวุฒิ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

นายบรรดาศักดิ์ ขามก้อน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

นายสมนึก ชัยหัส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

นายวงสา แก้วโบราณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน