• Q: สามารถติดต่อ เทศบาลได้ทางไหนบ้างค่ะ

    A: โทรศัพท์ : 0-4330-6095 โทรสาร 0-4321-0800

  • Q: วิสัยทัศน์ ของ เทศบาล คืออะไรค่ะ

    A: " ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ –๒๕๖๑ เทศบาลตำบลนาคำ จะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนอยู่ดีมีสุข สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ด้วยผู้บริหารจริงใจกับงานบริการประชาชน และบุคลากรมีคุณภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ”

     "

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน