ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งว่าง (ส.ถ./ผ.ถ. 6/1)

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคำ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ (ส.ถ. 4/5)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ. 4/4)

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำแทนตำแหน่งว่าง (ส.ถ. 1/1) 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคำ

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. 5/8) 

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจำนวน และสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ (ส.ถ./ผ.ถ. 6/1)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคำ

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ (ผ.ถ. 5/8)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ. 5/8)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 5/8)

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน และสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคำ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ. 4/4

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ผ.ถ.4/5

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ส.ถ.4/4 เขต 1

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 1 ส.ถ.4/5 เขต 1

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ส.ถ.4/4 เขต 2

เรือง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ เขต 2 ส.ถ.4/5 เขต 2

 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ผ.ถ.1/1

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ส.ถ.1/1

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคำ

 

 

แบบพิมพ์

แบบฟอร์มการขออนุญาตหาเสียงเลือกตั้ง

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ผ.ถ. 4/1

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ.ถ.4/2

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ ส.ถ.4/1

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส.ถ. 4/2

คู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

991880
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
931
1112
931
961355
22958
31909
991880

Your IP: 162.158.107.67
2024-05-19 15:46