วันต่อต้านการทุจริตสากล ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมาสำหรับเทศบาลตำบลนาคำ โดยนายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต

nayok
nayak1
mama
ma1
jak1
jak

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน