กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน 4 คู่มือ เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)

1.คู่มือสำหรับประชาชนการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

2.คู่มือสำหรับประชาชน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

3.คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

4.คู่มือสำหรับประชาชน การเลิกใช้น้ำบาดาล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน